Hulp nodig ?
Bel ons
Hulp op afstand
Status

Privacy verklaring

Doeleinden verwerking
van Rijt automatisering werkt persoonsgegevens met als doel uw storing op te nemen en u te inforen over nieuwe ontwikkelingen omtrent uw storing alsmede algemene te IT zaken.

Wettelijke grondslag verwerking
van Rijt automatisering verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ontvangers persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, zonder wettelijke grondslag.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan van Rijt automatisering. De volgende gegevens zijn verplicht, Voornaam, Achternaam, E-mail Adres.
Bij onvolledige gegevens is het mogelijk dat een juiste opname van de storing niet mogelijk is.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens zullen door van Rijt automatisering worden bewaard voor de duur van de overeenkomst, 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht van Rijt automatisering te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan van Rijt automatisering verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die van Rijt automatisering doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u schriftelijk via email of post indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

van Rijt automatisering
Heufke 1
6088 CM Roggel
info@vanrijtautomatisering.nl
0475-763410

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door van Rijt automatisering, neem dan contact op met van Rijt automatisering via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

van Rijt automatisering maakt het verschil! Wij zijn een bedrijf gericht op service en klanttevredenheid tegen een scherp tarief!

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30