Hulp nodig ?
Bel ons
Hulp op afstand
Status

Disclaimer

Algemeen
Van Rijt automatisering (Kamer van Koophandel 50005006, hierna “van Rijt automatisering”) verleent je hierbij toegang tot vanrijtautomatisering.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door van Rijt automatisering en derden zijn aangeleverd. van Rijt automatisering behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van van Rijt automatisering.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type-, reken- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.AuteursrechtenAlle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij van Rijt automatisering. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van van Rijt automatisering, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en zal op onze website worden gepubliceerd.

van Rijt automatisering maakt het verschil! Wij zijn een bedrijf gericht op service en klanttevredenheid tegen een scherp tarief!

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30